Technické informácie

Bytový dom Jumbo Residence sa nachádza v lukratívnej časti mesta Košice, 5 minút chôdze od centra.

Infraštruktúra

Prístup k domu je z ulice Lomená, priamym parkovaním na teréne alebo v garáži pod bytovým domom. Dom je prístupný pešo z ulice chodníkom. Dom má 1 bytový vchod. V suteréne a na 1.NP sa nachádza garáž s 22 parkovacími miestami.

Statická doprava

Garáž v suteréne ponúka 22 parkovacích miest. Na teréne sa pripravuje ďalších 12 parkovacích miest + vonkajšie kryté parkovanie – smart parking = 16 parkovacích miest. Garáž bude monitorovaná bezpečnostným kamerovým systémom a s dostatočným svetelným a bezpečnostným navádzaním.


Základy

Zakladanie bude na pilotách ukončených železobetónovými základovými pásmi. Základové konštrukcie sú nadimenzované s dostatočnou únosnosťou a izoláciou voči zemnej vlhkosti.

Steny

Zvislé nosné konštrukcie na spodných podlažiach tvoria železobetónové monolitické stĺpy obdĺžnikového prierezu s rozmermi 600 x 400 mm, v oboch smeroch stužené prievlakmi. Na ostatných podlažiach je nosný systém stenový. Nosné steny sú navrhované monolitické železobetónové hrúbky 200 mm. V 2.NP sú steny zosílené vloženými železobetónovými stĺpmi štvorcového prierezu 400 x 400 mm. Steny a dno výťahovej šachty sú z monolitického železobetónu. Obvodový plášť je murovaný z pórobetónových tvárnic, hr. 375 mm.

Stropy a strechy

Stropné konštrukcie sú navrhnuté železobetónové stropné dosky, hr. 200 mm uložené na prievlakoch a nosných stenách. Svetlá výška obytných priestorov je 2,6m. Strecha je plochá jednoplášťová s obráteným poradím vrstiev. Hydroizolácia je fólia Fatrafol. Zateplenie strechy bude z extrudovaného polystyrénu hr. 300 mm.


Úpravy povrchov v štandarde

Izby, chodby, kuchyňa, ostatné priestory – sadrové omietky s bielym interiérovým náterom. Stropy bez náteru a bez penetrácie (možná inštalácia sadrokartónového podhľadu v predpísanom module). Kúpeľňa a WC – keramické tvárnice opatrené lepidlom so sieťkou a položene keramické obklady.Kúpelne a wc vybavene sanitou a batériami. V celom byte bude hladký finálny podlahový poter, na ktorom bude uložená podlaha (keramická, drevená resp. laminátová do hr 12 mm. Obklady a dlažby sú súčasťou vyhotovenia bytu v štandarde v cene bytu. Povrchová úprava podlahy terás a balkónov – betónová dlažba kladená na terčoch.

Okná a dvere v štandarde

Všetky okná budú s izol. troj sklom, s dodržaním najvyšších tepelnoizolačných a zvukových štandardov. Dvere sú navrhované drevené. Do garáži sú navrhnuté sekcionálne brány. Vchodové bezpečnostné dvere s potrebnou požiarnou odolnosťou a bezpečnostným kovaním v kovovej zárubni opatrenej finálnym povrchovým náterom s akustickou nepriezvučnosťou..

Inštalácie a technologická príprava v štandarde

Zdravotechnika – Vyvedenie všetkých vodovodných a kanalizačných rozvodov pre umývadlá, drez, umývačku riadu, vaňu, wc a práčku v kúpeľni, WC a kuchyni. Elektroinštalácia – príprava pre osadenie samostatného elektromera pre každý byt vývody pre svietidlá, vypínače, zásuvky, pre el. sporák /380V/ a vývod pre digestor. Slaboprúd – príprava pre TV, internet – napojený na optický kábel, telefón, domový /video/ vrátnik, zvonček pri dverách


Bezbariérovosť

Všetky byty sú riešené bezbariérovým prístupom. Od zaparkovania v podzemnej garáži alebo vonkajšom státí až k prístupom do bytu s bezprahovým fungovaním a vstupom na terasu.

Úpravy povrchov spoločných priestorov

Steny a stropy komunikačných priestorov – sadrové omietky s bielym interiérovým náterom. Podlahy – keramická dlažba, alt. gress, podľa dizajnového návrhu. Steny a stropy suterénu /garáže, pivnice/ – vápenná omietka resp. protiprašný náter na železobetónových konštrukciách.

Okná a dvere spoločných priestorov

Pre okná budú použité izolačné trojsklá v plastovom ráme a plné drevené a kovové dvere vo farebnosti podľa osobitného účelu a umiestnenia s dodržaním najvyšších tepelnoizolačných, požiarnych a zvukových štandardov. Vchodové dvere budú s osadením audio, alt. videovrátnika s čipovým magnetickým zámkom.


Energia a zásobovanie

Dom bude zateplený a vybavený technológiami a konštrukciami takých energetických a ekologických parametrov, ktoré budú v predstihu vyhovovať prísnym, z roka na rok sa zvyšujúcim, teplotechnickým a energetickým nárokom ustanoveným v technických normách.. Všetky média budú dodávané verejnými dodávateľmi a merané samostatnými meračmi. Bytový dom bude napojený na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

Kúrenie, chladenie a ohrev vody

Priestory budú vykurované centrálnym vykurovaním, vrátane ohrevu teplej úžitkovej vody. Každá bytová jednotka bude mať samostatný merač.

Odvetranie

Priestory bytov budú vetrané prirodzene fasádnymi otvorovými konštrukciami. Kúpeľne a wc budú vetrané núteným obehom v spoločných stúpacích rozvodoch a prevetrávané cez strechu. Ovládanie bude na samostatný vypínač.


Sklady

Je možné si zakúpiť skladový priestor. Skladové priestory sa nachádzajú na každom poschodí, s priamym napojením na komunikačné jadro.

Výťahy

Vertikálna doprava osôb je zabezpečená dvojicou výťahov a dvojramenným únikovým schodiskom. Schodisko je železobetónové monolitické s keramickou povrchovou úpravou stupňov. Výťahy sú navrhnuté elektrické, jeden osobný výťah s nosnosťou 450 kg a jeden veľký osobný výťah s nosnosťou 1000 kg, s možnosťou prepravy lôžok a osôb so zníženou schopnosťou pohybu.